krmsl btn 01  krmsl btn 02  krmsl btn 03  krmsl btn 08

Değerlerimiz

Değerlerimize sahip çıkar, onlara uygun hareket ederiz

Temel değerlerimiz sabit ve değişmezdir. Bunlar, Bulutlar İnşaat’ın  “çimentosudur”. Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, tutarlılığımızı sağlayan ve kârlı büyüme stratejimizin gerçekleşmesini mümkün kılan, bu değerlerdir. Biz sahip olduğumuz değerlerden güç alarak ilerleyeceğimize ve başarılı olacağımıza inanıyoruz.

Temel Değerlerimiz

• Bütünlük ve Etik Davranış

• Tarafsızlık

• Tüm Bireylere Saygı

• Sosyal ve Çevresel Sorumluluk

• Yaptığı işlerde gözetim mesleğinin asgari standartlarına riayet etmek

• Etik kurallara uygun davranmak

• Verdiği hizmetlerin bütünlüğünü sağlamak.

Müdürler ve üst düzey yöneticiler de dahil olmak üzere her seviyeden çalışanlar, iş süreçlerinin ve gelecekteki başarılarının hayati bir parçası olarak uyum programına riayet ederler.

Bütünlük ve Etik

• İyi niyet, dürüstlük ve tarafsızlık çerçevesi içerisinde davranırız.
• Yapmayı taahhüt ettiğimiz işi mutlaka yaparız.
• Açık, anlaşılır ve usulüne uygun  düzenlenmiş kontratlar çerçevesinde hizmet veririz.
• Şirket politika ve prosedürlerine uygun çalışırız.
• İş ile ilgili bilgilerin ve kişisel bilgilerin gizliliğine saygı gösteririz. 
• Yerel ve uluslararası ahlaka, profesyonel standartlara saygı gösteririz.  
• Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliği için gerekli olan bilgi ve eğitimi verir, mesleki donanımlarını arttırmalarını sağlarız.
• Sağlık ve güvenlikle ilgili görev ve sorumluluklarımıza uyarız. 

Tarafsızlık ve Bağımsızlık

• Profesyonel ve önyargısız hizmet sağlarız.
• Tamamen gerçek faaliyet kayıtlarına dayalı raporlar hazırlarız. 

Tüm Bireylere Saygı

• Başkalarına layık oldukları ilgiyi ve saygıyı gösteririz.
• Hareketlerimizin başkalarını nasıl etkileyeceğini her zaman gözönünde bulundururuz.
• Bireysel katkımız kabul ve değer görür, performansımızla ilgili sürekli, tam ve doğru geri bildirim alırız.
• Farklılıklara saygı duyar, ırk, etnik köken, yaş, cinsiyet, din veya siyasi görüş sebebiyle ayrım yapmayız. 

Çevresel Sorumluluk

Şirketlerin sosyal sorumluluk konusuna verdikleri önemin giderek artması hem kârlılık hem de mâli güvenilirliği sağlamayı zorlaştırıyor. Bu risklerin farkında olunması Bulutlar İnşaat için de gerek organizasyon gerek yönetim seviyesinde yeni gereklilikler ve yeni faaliyet alanları yaratmaktadır. Bulutlar İnşaat ve tüm çalışanları yaptıkları her hareket ve faaliyetin toplum ve çevre üzerindeki etkilerini göz önünde bulundurur.

Sosyal Sorumluluk

kss12

Bulutlar İnşaat Taah.Müh.Teks.Otom.Gıda San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. bireysel gelişim, çevrenin korunması ve ekonomik gelişimin sürdürülebilir kılınması amacıyla sosyal sorumluluk projelerine imza atmaktadır:

* Eğitim ve öğretim faaliyetlerine destek olmak için; ilköğretim okulu, lise, kolej, öğrenci yurdu, üniversite fakültesi inşaatı gibi projeler,

* Eğitim hayatına destek olmak için; İlköğretim, lise ve üniversitede okuyan öğrencilerimize burs verilmesi,

* Muhtaçlara yardım ve hayır işleri için; Valilik, Öğretmen Evi, Üniversiteler, Çocuk Yuvaları, Huzur Evleri, Yardımlaşma Dernekleri, Vakıflar, Belediyeler gibi çeşitli kurum, kuruluş ve derneklere bağışlar,

* Spor ve eğlence faaliyetlerine destek olmak için; çeşitli TV programlarına, TV dizilerine, radyo programlarına sponsorluk yapmak,

* Kültür faaliyetlerine destek olmak için; Türkçe Olimpiyatlarının Altın Sponsoru olmak,

imza