krmsl btn 01  krmsl btn 02  krmsl btn 03  krmsl btn 08

Kalite Politikamız

• Çağın modern ve mimari gereklerini yerine getirerek, hitap edilecek toplum değerlerine uygun yaşam alanları oluşturmak. Toplumsal yaşam standartlarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine hizmet etmek.

• Doğru çözüm ortaklarını, kaliteli malzeme kullanımı, ileri teknolojiyi, mimarlık ve mühendislik hizmetlerini titizlikle bütün projelerimize uygulamak. Projelerimiz bütün müşterilerimizin ihtiyaçları, beklentileri doğrultusunda şehrin çevresel, tarihsel ve kültürel dokusunda uyum sağlamak.

• Sürekli üretkenlik politikamızla yeni istihdam alanları yaratarak ekonomiye katkıda bulunmak. Müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve çalışanlarımıza açık,şeffaf ve dürüst olmak.Mümkün olan en iyisini en kısa sürede ve en ideal bütçe ile başarmak; başarıyı paylaşarak çoğaltmak.

• Dinamik ve hızlı bir örgütlenme ile ekip çalışmasını önde tutarak paylaşımdan doğan gücü sisteme yeniden kazandırmak.

Teknoloji olanaklarından ve sektörel yeniliklerden olabildiğince çok faydalanmak, geçmişin birikimini geleceğe aktarmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Bulutlar İnşaat üretim faaliyetlerini yürütürken çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini korumayı amaç bilmiş ve bu kapsamda İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda "önce güvenlik" ilkesiyle yaklaşmaktadır.

• İş sağlığı ve güvenlik önlemlerini değişen şartlara uygun hale getirmekte ve mevcut durumu sürekli iyileştirmektedir.

• İnşaat sahası içerisinde sürekli olarak baş koruyucu donanımlar olan baretler, başlıklar ve kasklar kullanmaktadır.

• İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği mevzuatlarına, uluslararası anlaşmalara, imzaladığı sözleşme ve şartnamelere uymaktadır.

• Toplu korunma önlemlerine, kişisel korunma önlemlerine göre öncelik vermektedir.

Çevre Politikamız

Bulutlar İnşaat en üst düzeyde kalite politikası sağlarken doğal çevrenin korunmasını da amaç edinmiştir.

• Proje ve üretim safhasındaki çevre etkilerini en aza indirmek,Çevre üzerinde olumsuz etkilere neden olabilecek faaliyetlerde bulunmamak,

• Üretim faaliyetlerinde, doğal kaynakların en etkin bir şekilde kullanımını ve tasarrufunu sağlamak,cdu

• Tüm proje faaliyetlerini çevre kirliliğini önleyecek şekilde uygulamak,

• Yürürlükte bulunan çevre yasalarına riayet etmek,

• Gelecek kuşaklara doğal ve yaşanılası alanlar yaratmak.

 

imza